ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูแบจือเนาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
08 ก.ค. 2564
2 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
17 พ.ค. 2564
3 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
04 เม.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้า่งท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
220
30 มี.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายบูเก๊ะยือแร ดาวน์โหลดเอกสาร
215
02 มี.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมหินคลุก สายตันหยงแบเลาะ-โรงสี ดาวน์โหลดเอกสาร
222
02 มี.ค. 2564
7 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
01 มี.ค. 2564
8 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
01 ก.พ. 2564
9 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
06 ม.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
201
15 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12