ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
17 พ.ค. 2564
2 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 เม.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้า่งท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 มี.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายบูเก๊ะยือแร ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 มี.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมหินคลุก สายตันหยงแบเลาะ-โรงสี ดาวน์โหลดเอกสาร
39
02 มี.ค. 2564
6 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 มี.ค. 2564
7 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 ก.พ. 2564
8 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ม.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
15 ธ.ค. 2563
10 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12