ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
07 พ.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดินเพื่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
216
17 เม.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
209
02 มี.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงกาารก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
226
13 ก.พ. 2563
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
30 ธ.ค. 2562
6 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสนามกีฬาในตำบล ประจำปีงบประมาณ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
10 ต.ค. 2562
7 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
10 ต.ค. 2562
8 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
10 ต.ค. 2562
9 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
10 ต.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตันหยงแบเลาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
24 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10