ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบาโงยูแว ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ส.ค. 2564
2 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
04 ส.ค. 2564
3 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหน้าสนามกีฬาประจำตำบล หมู่่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
04 ส.ค. 2564
4 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกูแบจือเนาะ หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 ก.ค. 2564
5 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูแบจือเนาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
08 ก.ค. 2564
6 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาประตำบลเปาะเส้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
31 พ.ค. 2564
7 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้งประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
31 พ.ค. 2564
8 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
17 พ.ค. 2564
9 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
04 เม.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้า่งท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
281
30 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13