ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
31 พ.ค. 2562
22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
21 พ.ค. 2562
23 ประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกูแบลีเต๊าะ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
01 พ.ค. 2562
24 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
30 เม.ย. 2562
25 ประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกูแบลีเจ๊าะ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
05 เม.ย. 2562
26 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
30 มี.ค. 2562
27 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
28 ก.พ. 2562
28 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการขยายเขตประปาบ้านกูแบกาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
11 ก.พ. 2562
29 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
31 ม.ค. 2562
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
171
22 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10