ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
184
12 มี.ค. 2561
42 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
16 ม.ค. 2561
43 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
03 ม.ค. 2561
44 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
04 ธ.ค. 2560
45 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
01 พ.ย. 2560
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
28 มิ.ย. 2560
47 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
31 มี.ค. 2560
48 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
28 ก.พ. 2560
49 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
197
30 ม.ค. 2560
50 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
30 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10