ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ชั้น 3 ซอยฆอลอกอเราะ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
07 ม.ค. 2562
32 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
29 ธ.ค. 2561
33 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
30 พ.ย. 2561
34 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
11 ต.ค. 2561
35 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
27 ก.ย. 2561
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
178
25 ก.ย. 2561
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
181
29 ส.ค. 2561
38 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
13 ก.ค. 2561
39 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
10 เม.ย. 2561
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
202
12 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10