ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตันหยงแบเลาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
24 ก.ย. 2562
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดินเพื่อสร้างนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
13 ก.ย. 2562
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
05 ก.ย. 2562
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุงา ดาวน์โหลดเอกสาร
174
29 ส.ค. 2562
15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนใหม่ดินลูกรัง บ้านจืองา ดาวน์โหลดเอกสาร
174
29 ส.ค. 2562
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
23 ส.ค. 2562
17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายบ้านบูเกะโขนง-กูแบจือเนาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
26 มิ.ย. 2562
18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรหินคลุก ซอยกูโบร์ซือโม ดาวน์โหลดเอกสาร
175
26 มิ.ย. 2562
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุงา ดาวน์โหลดเอกสาร
175
25 มิ.ย. 2562
20 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
20 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10