ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
400
30 มี.ค. 2555
82 ประกาศแก้ไขรายละเอียดโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
557
15 ก.ย. 2554
83 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
580
12 ก.ย. 2554
84 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
596
10 ส.ค. 2554
85 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมโครงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
567
10 ส.ค. 2554
86 ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
513
09 ส.ค. 2554
87 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
19 ก.ค. 2554
88 สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
473
31 มี.ค. 2554
89 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
552
29 เม.ย. 2553
90 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4
602
11 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10