ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เปิดเผบราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วเพื่อสร้างสนามกีฬา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
06 พ.ค. 2564
2 เปิดเผบราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสนามกีฬา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
06 พ.ค. 2564
3 เปิดเผยราคากลางโครงการดบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมหินคลุกสายตันหยงแบเลาะ-โรงสี ดาวน์โหลดเอกสาร
218
17 ก.พ. 2564
4 เปิดเผบราคากลางโครงการปรับปรุงถซ่อมแซมถนนสายบูเก๊ะยือแร ดาวน์โหลดเอกสาร
201
17 ก.พ. 2564
5 เปิดเผยราคากลางโครงการถมดินเพื่อสร้างสนามกีฬา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
29 ก.ย. 2563
6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก อัดแรงชั้น 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
21 ก.ย. 2563
7 เปิดเผบราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินในพื้นที่เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
21 ก.ย. 2563
8 โครงการถมดินเพื่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
715
03 เม.ย. 2563
9 เปิดเผยราคากลางโครงการถมดินเพื่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
03 เม.ย. 2563
10 เปิดเผบราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
201
28 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5