ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบาโงยูแว หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
09 ส.ค. 2564
2 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหน้าสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
22 ก.ค. 2564
3 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
22 ก.ค. 2564
4 เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูแบจือเนาะ หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
14 ก.ค. 2564
5 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในซอยบ้านเนียง หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
14 ก.ค. 2564
6 เปิดเผบราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วเพื่อสร้างสนามกีฬา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
662
06 พ.ค. 2564
7 เปิดเผบราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสนามกีฬา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
652
06 พ.ค. 2564
8 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
06 พ.ค. 2564
9 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
06 พ.ค. 2564
10 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
16 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6