ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เปิดเผบราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วเพื่อสร้างสนามกีฬา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 พ.ค. 2564
2 เปิดเผบราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสนามกีฬา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 พ.ค. 2564
3 เปิดเผยราคากลางโครงการดบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมหินคลุกสายตันหยงแบเลาะ-โรงสี ดาวน์โหลดเอกสาร
36
17 ก.พ. 2564
4 เปิดเผบราคากลางโครงการปรับปรุงถซ่อมแซมถนนสายบูเก๊ะยือแร ดาวน์โหลดเอกสาร
25
17 ก.พ. 2564
5 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก อัดแรงชั้น 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 ก.ย. 2563
6 เปิดเผบราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินในพื้นที่เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
21 ก.ย. 2563
7 โครงการถมดินเพื่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
529
03 เม.ย. 2563
8 เปิดเผยราคากลางโครงการถมดินเพื่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 เม.ย. 2563
9 เปิดเผบราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ก.พ. 2563
10 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
245
30 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5