ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการถมดินเพื่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
494
03 เม.ย. 2563
2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
218
30 ม.ค. 2563
3 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลดเอกสาร
212
28 พ.ค. 2562
4 เปิดเผยราคากลางโครงการถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
239
12 ก.ย. 2561
5 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
06 ส.ค. 2561
6 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธีเฉพาะจง) ดาวน์โหลดเอกสาร
226
06 มี.ค. 2561
7 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธีเฉพาะจง) ดาวน์โหลดเอกสาร
232
06 มี.ค. 2561
8 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
05 ม.ค. 2561
9 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวดินลูกรังพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ดาวน์โหลดเอกสาร
274
02 ส.ค. 2560
10 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนใหม่ดินลูกรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
02 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4