ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 เปิเเผยราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ พร้อมขยายท่อเมนต์ (บ้านจืองา)หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
538
27 มี.ค. 2558
42 โครงการเสริมผิวทาง ASPHLTIC CONCRETE ดาวน์โหลดเอกสาร
539
13 ม.ค. 2558
43 เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ (บ้านกูแบฆาลอ - บ้านกูแบลีเต๊าะ) หมู่ที่ ๔ ต.เปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
539
28 พ.ย. 2557
44 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสนากีฬาฟุตซอล ดาวน์โหลดเอกสาร
549
24 พ.ย. 2557
45 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
545
18 ก.ย. 2557
46 โครงการถมดินปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างลานกีฬา บ้านกูแบลีเต๊าะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
610
14 พ.ค. 2557
47 เปิดเผยราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
606
14 พ.ค. 2557
48 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาโร๊ะ-มัสยิดยาแมะลางา ดาวน์โหลดเอกสาร
583
14 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5