ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
423
30 ม.ค. 2563
12 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
201
30 ม.ค. 2563
13 เปิดเผบราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินในพื้นที่เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
07 ม.ค. 2563
14 เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
194
16 ก.ย. 2562
15 เปิดเผบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตันหยงแบเลาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
13 ก.ย. 2562
16 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลดเอกสาร
415
28 พ.ค. 2562
17 เปิดเผยราคากลางโครงการถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
440
12 ก.ย. 2561
18 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลดเอกสาร
431
06 ส.ค. 2561
19 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธีเฉพาะจง) ดาวน์โหลดเอกสาร
430
06 มี.ค. 2561
20 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธีเฉพาะจง) ดาวน์โหลดเอกสาร
429
06 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5