ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบาโงยูแว หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564ประจำปี 2563
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 378 คน