ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
429
05 ม.ค. 2561
22 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวดินลูกรังพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ดาวน์โหลดเอกสาร
470
02 ส.ค. 2560
23 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนใหม่ดินลูกรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
417
02 ส.ค. 2560
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
412
11 ก.ค. 2560
25 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
28 มิ.ย. 2560
26 เปิเเผยราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ บ้านกูแบปาแย-กูแบจือเนาะ หมู่ที่ 3 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะล ดาวน์โหลดเอกสาร
466
24 ม.ค. 2560
27 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.4 บ้านกูแบฆาลอ ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
455
02 ธ.ค. 2559
28 เปิเเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูแบยามู หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะล ดาวน์โหลดเอกสาร
470
26 ก.ย. 2559
29 เปิดเเผยราคากลางโครงการขุุดลอกสระกักเก็บน้ำ บ้านเปาะเส้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะล ดาวน์โหลดเอกสาร
530
19 ก.พ. 2559
30 เปิดเเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปาะเส้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะล ดาวน์โหลดเอกสาร
582
19 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5