ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 (ท4-01) ดาวน์โหลดเอกสาร
588
20 ม.ค. 2559
32 เปิดเเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านซือโม หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะล ดาวน์โหลดเอกสาร
522
20 ม.ค. 2559
33 เปิเเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านกูแบฆาลอ)หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
577
14 ธ.ค. 2558
34 เปิดเผยราคากลางโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านกูแบลีเต๊าะ) หมู่ที่ ๔ ต.เปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
542
14 ธ.ค. 2558
35 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุ เป็นห้องประชุมสภา อบต.เปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
19 มิ.ย. 2558
36 เปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งป้ายซอยถนนภายในเขตำตบลเปาะเส้ง จำนวน ๒๐ ต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
586
19 มิ.ย. 2558
37 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง (บ้านจืองา - สือโม) หมู่ที่ ๒ ต.เปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
559
06 พ.ค. 2558
38 เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ พร้อมขยายท่อเมนต์ภายในท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
541
27 มี.ค. 2558
39 เปิเเผยราคากลางโครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนต์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
517
27 มี.ค. 2558
40 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนต์ (บ้านตันหยงแบเลาะ) หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
487
27 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5