ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : โครงการถมดินเพื่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 722 คน