ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สื่อประชาสัมพันธ์ยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
21 มิ.ย. 2564
2 สื่อประชาสัมพันธ์ยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
21 มิ.ย. 2564
3 สื่อประชาสัมพันธ์ยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
21 มิ.ย. 2564
4 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
217
06 พ.ค. 2564
5 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
247
05 มี.ค. 2564
6 สำเนารายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
22 ก.พ. 2564
7 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
452
21 พ.ค. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกูแบลีเต๊าะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
25 ก.พ. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
12 ก.พ. 2562
10 ประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายขข่าว จำนวน 15 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
422
11 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23