ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 มี.ค. 2564
2 สำเนารายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
22 ก.พ. 2564
3 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
21 พ.ค. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกูแบลีเต๊าะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
25 ก.พ. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
12 ก.พ. 2562
6 ประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายขข่าว จำนวน 15 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
222
11 ก.พ. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว จำนวน 15 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
232
22 ม.ค. 2562
8 ประกาศรายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ อบต.เปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
218
08 พ.ย. 2561
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
209
25 ก.ย. 2561
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
12 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22