ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
21 พ.ค. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกูแบลีเต๊าะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
25 ก.พ. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
12 ก.พ. 2562
4 ประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายขข่าว จำนวน 15 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
206
11 ก.พ. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว จำนวน 15 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
215
22 ม.ค. 2562
6 ประกาศรายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ อบต.เปาะเส้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
08 พ.ย. 2561
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
194
25 ก.ย. 2561
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
12 ก.ย. 2561
9 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
16 ก.ค. 2561
10 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
22 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22