ข่าว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) สายงานบริหาร (กรณีปลดล็อก)

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง มีความประสงค์จะขอรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดสอบถาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร.073299804ผู้แจ้งข่าว : อบต.เปาะเส้ง ประกาศเมื่อ :