ข่าว : ประกาศรายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ อบต.เปาะเส้ง

รายละเอียด  : การตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) นั้น สามารถทำได้โดยการเข้าลิงค์ URL เฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง คือ
     

     
https://itas.nacc.go.th/go/eit/84dlnv
     

     

     
โดยสามารถตอบแบบสำรวจได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562ผู้แจ้งข่าว : อบต.เปาะเส้ง ประกาศเมื่อ :