ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.เปาะเส้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2561