ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 (ระหว่างเดือนเมษายน – ตุลาคม พ.ศ. 2561)
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2561