ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด ประกาศ อบต.เปาะเส้ง เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2563