ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด รายงานการประชุมคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของ อบต.เปาะเส้ง ครั้งที่ ๑/๖๒
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มกราคม. 2562