ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2563