กิจกรรม : โคงการพัฒนาสองข้างทางในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รายละเอียด :
    

 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง นำโดย ฝ่ายบริหาร, ส.อบต., ข้าราชการ,พนักงาน/ลูกจ้าง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายความมั่นคง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์ (กูโบร์) หมู่ที่ 1 และพัฒนาสองข้างทางถนนในหมู่บ้าน (กิจกรรมตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทางถนน, กวาดและเก็บขยะสองข้างทางถนน) รวมระยะทางทั้งสิ้น 10.7 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้

          1. หมู่ที่ 1 ถนนสาย อบจ.ยล 1209 บ้านเนียง-กือยา ระยะทาง 4 กิโลเมตร

          2. หมูที่ 2 ถนนสาย เปาะเส้ง-บาโงยือรา ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร

          3. หมู่ที่ 3 ถนนสาย บ้านลาที-ยะหา และถนนสาย กูแบจือเนาะ รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร

          4. หมู่ที่ 4 ถนนสาย อบจ.ยล 1209 บ้านเนียง-กือยา ระยะทาง 2 กิโลเมตร

โดยดำเนินการตามโครงการพัฒนาสองข้างทางในหมู่บ้าน ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์ในตำบล และพัฒนาเส้นทาง ตลอดจนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองของประชาชนในตำบลเปาะเส้ง และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการคมนาคม รวมทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565    อ่าน 28 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**