กิจกรรม : การจัดเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเ

รายละเอียด :
    

การจัดเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
  
ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำตำบลเปาะเส้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลาเพื่อดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นระยะเวลาห้าปี ทั้งนี้เพื่อให้มีความสอดคล้องและเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไป

 


Togel Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563    อ่าน 165 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**