กิจกรรม : การจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนา อบต.เปาะเส้ง และประชาชนในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง รวมทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และร่วมในการกำหนดทิศทาง และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในตำบลเปาะเส้ง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561    อ่าน 152 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**