กิจกรรม : กิจกรรมประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการขยะทองคำ
รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 อบต.เปาะเส้งได้ดำเนินกิจกรรมประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการขยะทองคำ กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เปาะเส้งสะอาด ไร้ถัง     ไร้ขยะ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)  เพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชน  สร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบล  โดยมุ่งเน้นการอบรมสัมมนา  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

 


Poker Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561    อ่าน 124 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**