กิจกรรม : โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” เนื่องในวันเฉลิม พระเกียรติสม
รายละเอียด :
    

                  องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง จึงได้จัดทำโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำและ กิจกรรม Big cleaning day พัฒนาสถานที่สำคัญในตำบล ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดและทำเป็นประจำ จุดประสงค์เพื่อปลูกป่าและพัฒนาสถานที่สำคัญๆ ในตำบล เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ตลอดจนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรัก ความสามัคคี  และปรองดองของคนในชุมชน และเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้  ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ โดยรณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่อื่นๆ


Deposit pulsa tanpa potongan
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561    อ่าน 129 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**