กิจกรรม : สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง

หนองบึงลูโบะปีแซ

กูโบร์พระยายะลา

กูโบร์พระยายะลา

ตลาดนัดบ้านเนียง

ตลาดนัดบ้านเนียง

หนองบึงลูโบะปีแซ
รายละเอียด :
    

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลเปาะเส้ง

กูโบร์พระยายะลา

กูโบร์พระยายะลา ตั้งอยู่ในบริเวณมัสยิดยาแมะลางา หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเส้ง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในพื้นที่ 10 ไร่ ซึ่งพื้นที่นี้มีอาณาเขต คือ ทิศเหนือจดสวนยางพารา ทิศตะวันตกติดทุ่งนา และถนนสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับสวนยางพารา การเดินทางสู่สถานที่แห่งนี้โดยใช้เส้นทางยะลา-สามแยกบ้านเนียง และจากสามแยกบ้านเนียง-บ้านเปาะเส้ง รวมระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร

          กูโบร์พระยายะลา เป็นหลุมฝังศพพระยายะลา ซึ่งเป็นเจ้าเมืองเก่า มีชื่อว่า ต่วนสุไลมาน หรือ พระยาณรงค์ฤทธิ์ ศรีประเทศวิเศษวังษา ครองเมืองยะลาในช่วง พ.ศ. 2440-2451  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถึงแก่กรรมใน พ.ศ. 2451